Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kompani

Ekspertët e kompani Funerali ‘Elezi’ kanë përgatitur gjithçka në mënyrë të tillë që të mos ketë vonesa apo vështirësi të tjera në formularët dhe dokumentet shoqëruese. Kur bëhet fjalë për përmbushjen e afateve të caktuara, për arritjen e funeralit sa më shpejt. Ne ju sigurojmë që i ndjeri të mbërrijë në kohë dhe në mënyrë të sigurt në vendin e varrimit në përputhje me të gjitha standardet dhe kërkesat e zbatueshme.

Kompani

Shpenzimet e transferimit mundë të mbulohen nga shteti në të cilën ndërron jetë i ndjeri.
Nëse një person i cili vdes në një nga vendet si Gjermania, Zvicra, Austria, Sllovenia, Hollandë, Francë, Norvegji, Danimarkë, Luksemburg, Belgjikë, Itali, Suedi si edhe Finlandë. Kompani Funerali ‘Elezi’ me përgjegjësin më të madhe merr të gjitha formalitetet në mënyrë që kjo kërkesë e fundit të realizohet në mënyrë ndershme. Ne ju garantojmë proçedura të pakomplikuara. Punonjësit tanë me përvojë dhe të besueshëm do të bëjnë çmos për të sjellë në shtëpi të ndjerin/ën në mënyrë dinjitoze.

Kompani funerali ‘Elezi’

Edhe pse shumë shtete të Bashkimit Europian janë bërë shtëpia e dytë për shumicën e popullatës, dëshira e çdo mërgimtari është që pushimin e përjetshëm ta kaloj në tokën e vet amtare ku janë të varrosur të afërmit e tyre.
Nëse një person i cili vdes në një nga vendet si Gjermania, Zvicra, Austria, Sllovenia, Hollandë, Francë, Norvegji, Danimarkë, Luksemburg, Belgjikë, Itali, Suedi si edhe Finlandë. Shpenzimet e transferimit mundë të mbulohen nga shteti përgjegjës. Për shembull: Nga kompanit e sigurimit ose nga sigurimet për personat e humbur. Në rastet sociale zyra e mirëqenies sociale është personi i autorizuar nga kompania për shpenzime kush do ti bartë.
Kompani funerali ‘Elezi’ me përgjegjësin më të madhe merr të gjitha formalitetet. Në mënyrë që kjo kërkesë e fundit të realizohet në mënyrë ndershme.
Ne ju garantojm procedura të pakomplikuara dhe para së gjithash, ne organizojmë shpejt bartjen e kufomave. Në mënyrë që ju të mos të mbeteni të kufizuar nga procedurat të cilat janë prezentë.

Transporti i kufomave nga Europa

Edhe pse shumë shtete të Bashkimit Europian janë bërë shtëpia e dytë për shumicën e popullatës. Dëshira e çdo mërgimtari është që pushimin e përjetshëm ta kaloj në tokën e vet amtare. Ku janë të varrosur të afërmit e tyre. Kompani
Prandaj na lejoni që të jemi pranë jush në momentet më të vështira dhe të trishtuara të Jetës tuaj.
Shërbimet tona lehtesojnë shqetësimet tuaja. Kompani funerali ‘Elezi’ mbulon të gjitha shërbimet e funeralit për ju. Kontakt kompani funerali ‘Elezi’
Kontakt: +49174 1006637

Leave a comment

twenty − nineteen =

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

— Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë…” —

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637