Skip to content Skip to footer

Rregullimi i dokumentacionit

Ne e kryejmë edhe rregullimin e dokumentacioneve të duhura për dërgimin e të ndjerit brenda 24 Orëve në vendin e duhur.