Skip to content Skip to footer

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

— Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si p.sh: Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë…” —

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637